Červen 2017


Spomienka na mladosť

Iste si spomeniete, ako ste s veľkou radosťou vyhľadávali vyvýšené miesta pre odpočinok. Ako ste následne mali z nich krásny výhľad do okolia. Mnohé z vás dokonca tieto miesta lákala k rôznym hrám, najmä zoskokom. Naozaj boli to krásne okamihy vašej mladosti. Síce ste zrejme niektorí z vás nemali prístup k výpočtovej technike, ale vadilo vám to alebo snáď v niečom chýbalo? […]